Marsz dla życia i rodziny w Warszawie

Marsz dla życia i rodziny Marsz dla życia i rodziny w Warszawie.

,,Marsz dla życia i rodziny,, odbył się w Warszawie w dniu 19 września 2021 roku.  Hasło tego marszu: „Tato, bądź, prowadź, chroń.” było zapewne istotne dla wszystkich ojców, a w szczególności tych, którym kontakty z dziećmi są utrudniane. Nie mogło więc nas zabraknąć na tym wydarzeniu.

Marsz dla życia i rodziny był wielotysięczną manifestacją bardzo różnych środowisk, przede wszystkim katolickich stowarzyszeń, organizacji itp. Uczestnicy w zdecydowanej większości byli ludźmi młodymi. Było bardzo dużo par, wiele par z dziećmi i młodzież.

W czasie przemarszu jak i na koniec ze sceny poruszane były różne tematy m.in takie jak ochrona praw dzieci nienarodzonych i aborcja. Natomiast  przede wszystkim poruszana była tematyka wartości rodziny, ważności pozycji ojca w rodzinie i jego wpływu na wychowanie dzieci. Było to oczywiste nawiązanie do tytułu tego marszu. do tego.

Mówiono, że ojciec w rodzinie powinien być fundamentem, ostoją, filarem. Odnoszono się do wychowania dzieci w rodzinie i roli ojca w tym wychowaniu.

Media alternatywne również były obecne.

marsz dla życia 02Udało nam się nawiązać kontakt z mediami alternatywnymi co niewątpliwie przełoży się w przyszłości na popularyzację naszych postulatów co do zmiany w prawie rodzinnym i  przede wszystkim prawa dzieci do obojga rodziców po rozpadzie rodziny. Jest to bardzo ważne aby kształtować odpowiednio osobowość dzieci.
W czasie marszu nie była poruszana tematyka alienacji rodzicielskiej co jak przypuszczam związane jest z tym, że organizatorzy jak i zdecydowana większość polskiego społeczeństwa nie ma wiedzy o tym patologicznym zjawisku. Jak już wspomniałem na ten marsz przyszło masę rodzin z dziećmi. Ze swojej strony będziemy starali się dotrzeć do organizatorów aby taka tematyka jak opieka naprzemienna, prawo dzieci do wychowania przez obojga rodziców czy senacki druk 63 była poruszana w przyszłym roku. Na załączonych zdjęciach Piotr z flagą senackiego druku 63 oraz flaga druku 63 w tle wywiadu ze znanym dziennikarzem.

Autor: Piotr Nastałek