Sąd Rejonowy nie niezawisły ?

Sąd nie niezawisłySąd Rejonowy nie niezawisły ?- Warszawa Praga Południe.

Sąd powinien być niezawisły i nie budzi to naszego sprzeciwu. Ale co jeżeli sam Sąd robi wszystko aby się tej niezawisłości pozbawić? Jedni Sędziowie protestują i wykrzykują, że chcę być Sędziami niezawisłymi. Protestują aby Państwo nie odbierało im niezawisłości. Inni natomiast sami wyłączają się z bycia niezawisłymi.  Czy to jest możliwe w praworządnym Państwie jakim jak twierdzi wiele osób jest Polska?

Niestety musimy z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że jest to możliwe.

Składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędzię Małgorzatę za równo przez Marcina jak i Piotra doszło do dość dziwnej sytuacji. Zapewne nie pojętej w innych państwach prawa. Otóż wszyscy co do jednego sędziowie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe wyłączyli się z orzekania w sprawie sędzi Małgorzaty. Co dziwniejsze wszyscy oni stwierdzili, że poza znajomością służbową łączy ich kontakty towarzyskie. Oczywiście gdybyśmy nie mieli na to dowodu to bylibyśmy zapewne uznani za samobójców. Tak więc zapewniamy, że dowody mamy i samobójcami nie jesteśmy.

To myślenia wzbudza w nas jeszcze większy niepokój.

Otóż w miarę myślący człowiek mający jako takie doświadczenie życiowe (sędziowie powinni posiadać bardzo duże doświadczenie życiowe) dochodzi do pewnych wniosków. Na tym przecież polega tok myślenia, a także zrozumienia problemu.
Sąd powinien być miejscem gdzie przeciętny obywatel może uzyskać pomoc w różnych przypadkach, które należy rozstrzygnąć w sposób sprawiedliwy i rzetelny. Postanowienia i Wyroki sądu mogą mieć wpływ na losy człowieka. Jego życie czy zdrowie, a także na jego bliskich.

„Oto charakterystyczne przesłanie zawarte w wyroku Sądu Najwyższego z 14 lutego 2007 r. (SNO 77/2006): „Ten, kto jest niezdolny do krytycznej oceny własnych, oczywiście nagannych uczynków, przyznania się do nich i przeproszenia pokrzywdzonego, czyli nie potrafi postąpić zgodnie z imperatywem zawartym w § 5 ust. 3 zbioru zasad etyki zawodowej sędziów, ten nie jest w stanie wymierzać sprawiedliwości, a więc wykonywać zadań, do których sędzia jest powoływany”.” (cytat z rp.pl).

I kolejny cytat sędziego Sądu Najwyższego – Józef Musioł:

„Uważam, że sędzią powinny targać dylematy. Ten, który nie ma wątpliwości, jest sędzią bardzo niebezpiecznym. Dlatego na studiach prawniczych należy wykładać przedmioty z dziedzin pokrewnych, w tym na pewno z psychologii – mówi w wywiadzie dla DGP Józef Musioł sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, karnista, autor kilkudziesięciu książek z gatunku literatury faktu, w tym dotyczących prawa, w latach 1983–1990 wiceminister sprawiedliwości.” źródło – Prawo Gazeta Prawna.

I tu pojawia się zagadka w naszych głowach…

Przyjmując, że sędziowie wyłączyli się z orzekania w sprawie sędzi Małgorzaty z powodu różnego typu znajomości w tym układów towarzyskich to

Odblokuj treści postów na 30 dni
czy w przeciwieństwie do poprzednika będzie szanował prawo dotyczące Sądów Powszechnych, spotykając się z petentami.

Jutro (piątek 24-09-2021) Protest pod Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi Południe. Startujemy o 10:00. Zapraszamy.
Protest pokojowy o uszanowanie praw dzieci, ich alienowanych rodziców, itp.
Czyli po prostu bronimy demokracji 🙂