Sędzia Małgorzata Orzech Placek okradała Państwo ?

Sędzia Małgorzata Orzech PlacekSędzia Małgorzata Orzech Placek okradała Państwo ?

Zapewne ciężko jest uwierzyć aby sędzia mógł postępować w sposób niegodny, nieuczciwy, a tym bardziej naganny. Niestety życie wskazuje, że może tak być. Jest na to kilka przykładów. Sędzia jadący pod wpływem alkoholu (1,54 promila) spowodował kolizję, Inny sędzią hobbysta majsterkowicz ukradł części do wiertarki. Inny sędzią zgwałcił koleżankę sędzię i zapewne jeszcze kilka przykładów można byłoby podać.
Zatem dlaczego nie można przypuszczać aby sędzia Małgorzata Orzech Placek także nie mogła zaszaleć?
Tym bardziej, że pewne okoliczności mogą na to wskazywać, a nawet wskazują. Oczywiście na tym są to nasze gdybania i pozostaną nimi dopóki nie zapadnie w tej sprawie wyrok.

Co nas skłania do takich przypuszczeń ?

Sprawując urząd sędzi w Sądzie Rodzinnym dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie  sędzia Małgorzata Orzech Placek miała do dyspozycji na przykład OZSS – Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych. Należy dodać jeszcze , że OZSS jest instytucją państwową powołaną do przeprowadzania badań np. więzi rodziców z dziećmi. Mogła także w sprawach nagłych korzystać z tak zwanych Biegłych Sądowych. Biegli Sądowi to np. pedagodzy, psychologowie, psychiatrzy czy też nawet kominiarze albo spece budowlani.

W przypadku spraw rodzinnych Sądy wykorzystują w sprawach nagłych najczęściej biegłych psychologów. Należy dodać, że Biegli Sądowi są osobami prywatnymi lub prowadzącymi swoją działalność gospodarczą. W przeciwieństwie do biegłych z OZSS mają bezpośredni kontakt z nimi i najczęściej wspólnie z nimi prowadzą tak zwane wysłuchania.

Sędzia Małgorzata Orzech Placek wolała biegłych niż OZSS.

I to właśnie skłoniło nas do refleksji nad tym sędzia Małgorzata Orzech Placek powołuje tak często biegłych, a w szczególności biegłą pedagog – czyli nauczycielkę. Dlaczego nie OZSS ? Zapytaliśmy Sąd o to ile razy ta biegła pedagog była powoływana w ciągu ostatnich trzech lat jako biegła do wysłuchań i za jakie kwoty. Niestety Sąd nie udzielił nam odpowiedzi na to pytanie. Poseł Tadeusz Woźniak na naszą prośbę zadał również takie pytanie Sądowi. Wynik był taki sam.

Krew zawrzała w naszych żyłach.

Jak to jest możliwe, że ktoś ukrywa informacje w tak ważnych kwestiach tłumacząc się brakiem pracowników, którzy mogliby to wszystko sprawdzić. Nawet Posłowi nie znajdzie się nikt kto może poświęcić swój czas ? Taka informacja jest informacją jawną i wręcz powinna być publikowana aby obywatele mogli sprawdzić kto i w jakich ilościach konsumuje ich pieniądze.

Powyższe doprowadziło nas do pewnych wniosków.

Sędzia Małgorzata Orzech Placek powołując Biegłych Sądowych – prywatne osoby o których można z pełną odpowiedzialności powiedzieć, że były jej znajomymi ponieważ tak duża ilość wspólnie „przepracowanych” godzin czyni je  nawet często „dobrymi znajomymi”. Czyli Daje de facto zarobić pieniądze koleżankom, a nie Państwu reprezentowanemu w takich sprawach przez OZSS.

Analizując tą całą sytuację skłaniamy się do przypuszczeń, że budżet Państwa był zubożany takimi poczynaniami sędzi Małgorzaty Orzech Placek.

Natomiast fakt, że pieniądze kierowane były do prywatnych kieszeni oznaczać może okradanie własnego Państwa ponieważ jego budżetu  nie zasilą pieniądze, które otrzymały koleżanki biegłe.

Dysproporcje cenowe były drastyczne.

Ciekawym zjawiskiem było to, że np. biegła pedagog z małą pomocą koleżanki biegłej pedagog skasowały w jednym przypadku, który możemy potwierdzić dowodami otrzymały od Sędzi Małgorzaty Orzech Placek wynagrodzenie łączne w kwocie 5500 zł. Podkreślam – do prywatnych kieszeni. Nasuwa się tu oczywiście pytanie czy „tak za Bóg zapłać”? Natomiast badanie w Państwowym OZSS około rok wcześniej kosztowało te same osoby jedynie 1100 zł.

500% zawyżone koszty idą w prywatne ręce. W związku z tym pytamy.

  • Czy sędzia Małgorzata Orzech Placek mogła okradać Państwo ?
  • Czy mogła ona czerpać z tego jakiegoś typu korzyści dla siebie ?
  • Czy Robiła to sama w ukryciu czy też wspólnie i w porozumieniu z innymi sędziami tego wydziału rodzinnego ?
  • Czy mogła być w to zamieszana przewodnicząca V Wydziału Rodzinnego w SR dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie, która powinna być mieć na pieczy pracę sędziów ?
  • Czy ówczesny Prezes w/w Sądu podpisując tak wysokie wypłaty prywatnym osobom uczestniczył w „dojeniu” naszego Państwa ?

Sędzia Małgorzata Orzech Placek nie pracuje już w Sądzie.

Obecnie jest delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości – Departament Legislacyjny Ustroju Sądów. To kolejne kuriozum. Osoba o tak wątpliwej reputacji prawnej trafia do Ministerstwa Sprawiedliwości. Żart ?

Będziemy publikować nowości na temat tej sędzi, innych sędziów tego tego Sądu, a także będzie przewijać się temat – Stefana Orzech poszukiwanego listem gończym przez Prokuraturę Okręgową w Tarnobrzegu. Jesteście inteligentnymi ludźmi więc powiedzcie jak myślicie kim jest on dla sędzi Małgorzaty Orzech Placek?

Dziękujemy redakcji Patriot24.net za udostępnieni zdjęć.